David Gray


Med risk för att verka som en extrem härmapa...

...lägger jag ut en nästan identisk bild som Hanna, med en nästan identisk text. För jag har nämligen fått brev från Australien och My! Bronzed aussie boys is the shit, you know.

Och tänk att man har fått föra en muntlig konversation med två av sina favoritflickor samtidigt! Det är lycka.RSS 2.0